Weer badmintonnen

Weer badmintonnen

Beste Leden !! 

Gelukkig goed nieuws! Binnen sporten mag weer vanaf 1 juli. 

Daarom de mogelijkheid om een aantal vrijdagavonden in de zomer weer te gaan spelen (kosteloos)  ! 

We hebben de volgende dag/avonden in gereserveerd voor jullie sporthal Kastelenring (Sportparkweg 4 2263 SX Leidschendam):  

dinsdagochtend : 7 juli 10.30  – 12.00 uur 

vrijdagavond : 10 juli 20.00 – 21.30 uur 

vrijdagavond : 17 juli 20.00 – 21.30 uur 
Het is lastig inschatten hoe de belangstelling zal zijn. Bij succes dan zullen we gaan verlengen in juli. Uiteraard volgt bericht hiervan.

In de bijlage protocol van Badminton Nederland

Graag lezen voor je gaat spelen. En de regels volgen !!!

In het kort hier aantal belangrijke regels :   

1. Heb je één van de Corona verschijnselen, blijf dan thuis. 

2. Was je handen voor je gaat spelen. Of desinfecteer je handen vóór je gaat spelen. Gels aanwezig.

3. Buiten de baan, 1.5 m afstand

4. Dubbelen mag, advies is houd zoveel mogelijk afstand, maar niet verplicht 1.5 m 

5. Betreft shuttles aanraken: altijd met gewassen/gedesinfecteerde handen.

6. Zit niet met je handen aan je gezicht

We hanteren geen afhangsysteem, vanwege drukte met inhangen. 

Spelen op de klok. Potjes van 15 minuten. 

De kleedkamers en toiletten zijn open. 

Of de kantine open is nog niet duidelijk (ook daar 1.5 meter)

met vriendelijke groet, en veel en veilig spelplezier !

Het bestuur Orbiton 

Dear Members !!

Happy good news! Indoor sports is allowed again from July 1. 

Therefore the possibility to play a number of Friday evenings in the summer (free of charge)! 

We have reserved the following evenings in sports hall Kastelenring (Sportparkweg 4 2263 SX Leidschendam) for you: 

Tuesday morning: July 7 10:30 am – noon /Friday evening: July 10, 8 pm – 9.30 pm/ Friday evening: July 17 20.00 – 21.30

It is difficult to estimate what the interest will be. If successful, we will renew in July. Obviously this will be followed. In the appendix of Badminton Nederland the Safety and Hygiene rules.

Please read before playing. And follow the rules !!!  In short, the rules here:

1. If you have any of the Corona symptoms, stay home.

2. Wash your hands before playing. Possibly disinfect your hands before you start playing.

3. Take the “best” route to your court just before your game time starts.

4. Keep as much as possible the 1.5 meter rule, at least outside the track.

5. Shuttles: only touch them with washed hands

6. Don’t touch your face

We do not use a suspension system, because of the amount of hanging.

Playing on the clock. 15 minute jars. The dressing rooms and toilets are open.

Whether the canteen is open is not yet clear (also 1.5 meters there)sincerely, and lots of safe fun!

The board Orbiton

Over de auteur

Bjorn Stokvis administrator