2002-2005

Seizoen 2002-2003
De Orbitrom begint steeds met “de beroemde personen-pagina”. Hierin staan de namen van de bestuurleden, trainers en ereleden. De ereleden die vermeld staan zijn: Piet de Waal, Cor de Gruijter, Paul Gimberg, Loes van Kuilenburg, Fee van den Broek en Harry van Kuilenburg.

Op zondag 22 december 2002 organiseerden de drie badmintonverenigingen uit Leidschendam en Voorburg (BC Orbiton, MCC en BC Voorburg) een onderling jeugdbadmintontoernooi, naar aanleiding van de fusie van de twee gemeenten. Er werden in sportieve wedstrijdsfeer 255 partijen gespeeld.

Op 2 februari 2003 vond de clubdag plaats voor junioren en senioren. Er waren 70 inschrijvingen, voornamelijk jeugd spelers. Bij de junioren werd Kevin Janssen eerste bij de jongens, Bibiane Kortekaas eindigde als eerste bij de meisjes. Bij de senioren mocht Jeroen Janssen de Piet de Waalbokaal in ontvangst nemen. De dames waren dit jaar niet vertegenwoordigd.

Seizoen 2003-2004
Dit seizoen werd Ronald Balk voorzitter en Wilma Bongers Thewissen secretaris.

In de Orbitrom “Lente 2004” wordt stilgestaan bij het overlijden van Edu van Wermeskerken. Hij heeft heel veel voor de vereniging gedaan; de ledenadministratie, redactiewerk en andere bestuurlijke taken. Edu voelde zich altijd erg betrokken bij SIO en later bij Orbiton.

Op 3 maart 2004 speelde de groep 55 plus voor de zesde maal een grabbelton toernooi met BC Wassenaar. Simon Toonen was in deze periode het aanspreekpunt van de dinsdagmorgengroep en organiseerde deze toernooitjes en andere activiteiten. Deze editie was Joan Wegenaar de sterkste dame en bij de heren was dit Piet de Waal.

Seizoen 2004-2005
De jeugd had het druk dit seizoen. Op zondag 16 januari 2005 werd er geschaatst in Zoetermeer, er werd een Vlietsteden Onderling Jeugdtoernooi georganiseerd en er vond een vriendschappelijke Jeugdontmoeting plaats met BC Randstad.

Op zondag 3 april 2005 werd de clubdag gehouden met aansluitend het lustrumfeest ter ere van het 5 jarig bestaan van Orbiton. Tijdens het feest vond de prijsuitreiking plaats van de clubdag.

Op 9 mei 2005 werd een extra Algemene Leden Vergadering gehouden waarin het bestuur de ideeën voor het volgende seizoen presenteerde. Aan bod kwamen de speeltijden en -avonden, de verdeling jeugd-senioren en de financiële situatie.