Coronatoegangsbewijs bij BC Orbiton verplicht

Coronatoegangsbewijs bij BC Orbiton verplicht

Beste leden van BC Orbiton,

Coronatoegangsbewijs bij BC Orbiton verplicht

De overheid heeft bekend gemaakt dat het coronatoegangsbewijs verplicht wordt bij binnensport boven de 18 jaar vanaf 05-11-2021  as zaterdag. Dat betekent dat je op ochtenden & avonden alleen toegang krijgt tot de sportzaal na vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs + geldig ID. Op zaterdag geldt dit dus alleen voor aanwezigen boven de 18 jaar. Deze maatregel geldt voor alle spelers, als van bezoekende competitieteams, en toeschouwers. 

Zonder geldig coronatoegangsbewijs krijg je geen toegang. Ook als we weten dat je gevaccineerd of getest bent, ook als je de QR-code al diverse malen hebt laten scannen. Wij vragen iedereen om hier aan mee te werken en geen discussie aan te gaan met degenen die de toegangscontrole uitvoeren.

De coronatoegangsbewijzen worden gecontroleerd door onze leden. Voor aanstaande dinsdagavond zijn er al vrijwilligers. Voor de overige speeldagen zoeken we nog vrijwilligers. Wil jij dit ook één of meerdere keren doen? .
Laat het weten, liefst per mail. Om te kunnen scannen download de app dan via https://coronacheck.nl/scanner/ 

Heb je geen smartphone? Je kunt een papieren toegangsbewijs printen via https://coronacheck.nl/print/

Dank voor de medewerking. We beseffen dat dit niet leuk is. Mocht er nieuws zijn dan volgt dat. 

Zie ook bericht van Sportfondsen in de bijlage. Vragen laat het ons weten. 

Frank Jansen – Bestuur Orbiton 

English version:

The government has announced that the corona ticket will be compulsory for indoor sports over 18 years of age from this Saturday. This means that on morning & evening you will only be granted access to the sports hall on presentation of a valid corona access card & valid ID. On Saturday, this only applies to those over 18 years of age. This measure applies to all players, as well as visiting league teams, and spectators.

Without a valid corona ticket, you will not be granted access. Even if we know you have been vaccinated or tested, even if you have had the QR code scanned several times. We ask everyone to cooperate well and not to enter into a discussion with those who carry out the access control.

The corona admission tickets will be checked by our members. We already have volunteers for next Tuesday evening. We are still looking for volunteers for the other match days. Would you like to do this one or more times? Let us know, preferably by email. To scan, download the app from https://coronacheck.nl/scanner/.

Don’t have a smartphone? You can print out a paper ticket via https://coronacheck.nl/print/

Thank you for your cooperation. Unfortunately, we are forced to do this. See also the attached message from Sportfondsen. Please let us know if you have any questions.

Over de auteur

Bjorn Stokvis administrator

    %d bloggers liken dit: