Clubdag 2023

Clubdag 2023

Hallo Orbitonner!

Op zaterdag 17 juni 2023 is de clubdag. Op deze dag in sporthal Essesteijn wordt een toernooi georganiseerd dat wordt afgesloten met een indisch buffet. Ook zal deze dag afscheid genomen worden van Frank als onze voorzitter.

Voor de nieuwe leden in de club: het jaarlijkse onderlinge toernooi. Met na afloop heerlijk eten. Iedereen kan meedoen van jong tot oud, van recreant tot uitslover.

Het toernooi bestaat uit single en dubbel/mix. Je kunt aan een onderdeel deelnemen, of aan beide onderdelen. De partners voor de dubbel/mix worden ingedeeld door een brede afvaardiging van de club zodat iedereen op het goede niveau wordt ingedeeld.

Daarnaast wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan dat iedereen een vergelijkbaar aantal wedstrijden speelt per onderdeel.

Het eten wordt verzorgd door Toko Batavia

Wanneer gaat dit spektakel plaats vinden? Zaterdag 17 Juni 2023
Wie mag zich inschrijven?? Iedereen die lid is van BC Orbiton
Wat kost de clubdag? 5 euro
Wat kost het eten? 10 euro
Waar wordt het gehouden?: Sporthal Essensteijn

Inschrijven kan tot 10 juni 2023 via deze link: Inschrijving

Indien er nog vragen zijn graag mailen naar: clubdag@orbiton.nl

Groet,
De Organisatie


ENGLISH:

Hello Orbitonner!

The club day is on Saturday 17 June 2023. A tournament will be organized on this day in sports hall Essesteijn, which will be concluded with an Indonesian buffet. Also on this day we will say goodbye to Frank as our chairman.

For the new members in the club: the annual mutual tournament. With delicious food afterwards. Everyone can participate, from young to old, from recreational to show-off.

The tournament consists of singles and doubles/mix. You can participate in one part, or both parts. The partners for the doubles/mix are assigned by a broad delegation from the club so that everyone is assigned to the right level.

In addition, extra attention will be paid this year to ensuring that everyone plays a comparable number of matches per element.

The food is provided by Toko Batavia

When will this spectacle take place? Saturday 17 June 2023
Who can register?? Anyone who is a member of BC Orbiton
What does the club day cost? 5 Euro
What does the food cost? 10 euro
Where will it be held?: Sporthal Essensteijn

You can register until 10 June 2023 via this link: Registration

If there are any questions, please email: clubdag@orbiton.nl

Greeting,
The organisation

Over de auteur

Victor van der Wolf administrator