Contributie

Vorig jaar hebben we de contributie niet verhoogd i.v.m. het wegvallen van de woensdagavond.
Dit jaar, seizoen 2018/2019, zullen we de contributies echter wel verhogen met 1 euro.
Dit betekent dat de tarieven voor volgend seizoen als volgt zijn:

  • Jeugd: €136,-
  • Senioren 1 avond: €184,-
  • Senioren meerdere avonden: €224,-
  • Dinsdagmorgen: €132,-
  • Dinsdagmorgen + avond: 212,-
  • Competitie nylon: €60.5
  • Competitie veer: €101.5

Voor wat betreft de competitie is er sprake om te spelen met een nieuwe carbon shuttle i.p.v. een veren shuttle. Deze gaat langer mee en de verwachting is dan ook dat deze relatief goedkoper is t.o.v. de veren shuttle. Het is echter nog niet besloten of we hier helemaal op over gaan en door gebrek aan ervaring met deze shuttle is het nog niet duidelijk hoeveel dit in kosten zal besparen. Mochten we inderdaad volledig overgaan op deze shuttle zal dit na de competitie worden bekeken en wordt de competitiebijdrage daarop met terugwerkende kracht aangepast.

Het verschuldigde contributiebedrag dient vóór aanvang van het seizoen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL09 INGB 0002 0785 68 t.n.v. Badminton Club Orbiton, Leidschendam.
Eerder afgegeven machtigingen voor automatisch incasso blijven geldig tot aan schriftelijke opzegging van het lidmaatschap.
Ralf van der Ham Penningmeester BC Orbiton penningmeester@orbiton.nl

Wil je je lidmaatschap bij BC Orbiton opzeggen? Dit kan uiterlijk tot 1 juni.