Contributie

De contributie wordt gelijk gehouden. We indexeren niet, omdat er op de woensdagavond geen speelmogelijkheid meer is.
De tarieven zien er als volgt uit: SEIZOEN 2017/2018

CONTRIBUTIE Bedrag Speelcodes
Senioren 1x spelen € 183,00 DI DO / VR
2x of meer keer spelen € 223,00 DIDOVR *)
Dinsdagmorgen sept. t/m mei € 131,00 DIMO
Dinsdagmorgen + 1 avond = 2x spelen € 211,00 DIMO+A
Jeugd **) 1x spelen € 135,00

Niet spelende leden € 50,00 GA *) A.u.b. bij betaling speelavonden aangeven (ivm zaalbezetting).
**) Jeugd: geboren na 1 september 1998. Jeugdleden die op senioren-avond(en) spelen, betalen als senioren, behalve jeugdleden die in de 16+ groep trainen.
Nieuwe leden betalen een éénmalig inschrijfgeld van € 5,00.

COMPETITIE SENIOREN
Najaarscompetitie Indien gespeeld wordt met nylon shuttles € 59,50
Training: dinsdagavond sept. t/m april & donderdagavond sept t/m jan
Indien gespeeld wordt met veren shuttles € 99,50

Rereantencompetitie € 10,00
Voorjaarscompetitie (mannen) Indien gespeeld wordt met veren shuttles € 200,00 per team; te verdelen over aantal spelers.
Competitieshirt voor senioren € 25,00 verplichte uniforme teamkleding.

JEUGD Voorjaarscompetitie
Indien gespeeld wordt met nylon shuttles € 25,00
Indien gespeeld wordt met veren shuttles € 40,00
Competitieshirt voor jeugd € 16,00 verplichte uniforme teamkleding.

Het verschuldigde contributiebedrag dient vóór aanvang van het seizoen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL09 INGB 0002 0785 68 t.n.v. Badminton Club Orbiton, Leidschendam.
Eerder afgegeven machtigingen voor automatisch incasso blijven geldig tot aan schriftelijke opzegging van het lidmaatschap.
Ralf van der Ham Penningmeester BC Orbiton penningmeester@orbiton.nl